Tro eller Viden ?  Hvad er forskellen ?

Jeg har kendt Herren personligt siden 1969, hvor jeg som ateist under universitetsstudier i fysik og kemi opdagede, at der var for mange huller i den etablerede såkaldte ”videnskab”.

Jeg undersøgte og afprøvede derefter samtlige religioners skrifter og mente, at jeg af videnskabelig retfærdighed var nødt til at medtage Bibelen – selv om kristendommen som jeg havde mødt den virkede som en sikker taber.

Til min store overraskelse viste det sig, at jeg efter at have prøvet alle mulige og umulige religioner kun fik virkelig kontakt med den Levende Gud via Bibelen.

Jeg har ernæret mig og min familie som portør, sygehjælper, vakancelærer, pædagog, afdelingsleder på døgninstitution, programmør, netværks-koordinationschef i multinationalt firma, IT-lærer på Niels Brock, taxa-chauffør, gruppe-terapeut, projektleder, sikkerhedsvagt m.fl. medlem af MENSA side 1987’

Mine vedvarende og største interesser er sprogvidenskab og Bibelstudier. Kurser på bl.a. Wycliffe Bible Translators og det har sat mig i stand til at granske bibelen på godt en snes forskellige sprog herunder Hebraisk og Græsk.

Som videnskabsmand og troende kan jeg på en enkel, levende og humoristisk måde redegøre for forskelle og ligheder mellem tro og viden.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbud

 

Dagligstuemøder»
Kommer gerne til mindre grupper af troende, som elsker Ordet..

 

Konfirmandgrupper»
Unge bør lære forskellen på tro og viden.

 

Personlig coaching»
Enkeltpersoner eller par kan få personlige svar på tvivls-spørsmål

 

Større Grupper»
 kan også betjenes.

 

Tidligere webside

 

Kontakt»

UD af andegården

Hemmeligheder fra Guds Ord