Kort levnedsbeskrivelse:

Født i 1945 af enkefru Ruth E. Hansen, hvis ægtemand Carl August Hans Mandal Hansen (min nominelle far) kort tid inden befrielsen var blevet dræbt af tyskerne under en frihedskæmper-aktion. Hvad enkefru Hansen aldrig frivilligt afslørede for andre end hendes arbejdsgiver Ingvard Mortensen var, at  sidstnævnte var min biologiske far. Ingvard var i forvejen gift og havde tre børn Morten, Mona og Mikkel, som var nogle år ældre.

Bortset fra, at jeg blev trykket noget i hovedet af at stå længe i fødselsvejen, forløb fødslen godt. Og man kan ikke straks se på børn, som har autisme eller Aspergers Syndrom, at de er anderledes.

Jeg voksede således op i "lykkelig" uvidenhed både om, at jeg havde Aspergers Syndrom og om at min biologiske far stadig var i live - men da denne formodedes at være død, var der jo tilsyneladende ikke så meget at gøre ved det.  Denne pseudohemmelighed gjorde mig forvirret og skamfuld. Jeg var således hele min barndom og ungdom meget ængstelig og manglede i høj grad en mandlig rollemodel.

Jeg fik en rimelig studentereksamen og begyndte at læse fysik og kemi på  Københavns Universitet. Herunder fik jeg en alvorlig uhelbredelig sygdom, som fik mig til at tænke mere over livets mening, eftersom livets korthed pludselig blev mere nærværende.

Jeg blev dog helbredt ved guddommelig indgriben og født ovenfra 12. oktober 1969

Takket være min gode forstand, har jeg været i stand til at kompensere for mit  "handicap" på så mange måder, at de færreste mennesker har bemærket det og som nævnt fandt vi først ud af det for få år siden.

Mange mennesker er meget "bange" for at se deres eventuelle handicaps i øjnene - men det er i virkeligheden særdeles befriende.  Det giver os adgang til at få realistiske forventninger til tilværelsen og os selv.

Urealistiske forventninger fører næsten uvægerligt til skuffelser - mens realistiske forventninger som regel går i opfyldelse. "opfyldt ønske er sødt for sjælen!" står der i ordsprogenes bog.

I 1987 blev jeg medlem af foreningen Mensa, som kræver, at medlemmerne kan dokumentere en intelligens, der ligger indenfor de øverste to procent af befolkningen.

Jeg var nu klar over, at dette faktum kunne bidrage til, at jeg altid havde følt mig anderledes og fremmed i verden.

Men først for nogle få år siden, da min hustru Elisabeth og jeg gennem vores arbejde med gruppe-terapi for tabs-ramte blev opmærksom på Aspergers Syndrom, faldt brikkerne rigtig på plads.

Vi har nu grundigt studeret de fordele og ulemper, der er ved at have autistiske træk. Autisme er ikke nogen psykisk sygdom, men en tilstand, som skyldes neurologiske forhold. Der er visse specielle træk ved vore hjerner, som gør det vanskeligt for os at opnå social kontakt med vore medmennesker på samme måde som 99% af verdens øvrige befolkning kan.

Tilstanden er delvis arvelig.

Jeg samler på data til en undersøgelse om sammenhængen mellem høj intelligens og Aspergers Syndrom.

Hvis du vil bidrage med nogle få data til denne undersøgelse, bedes du venligst sende resultaterne af screening testerne på denne side Aspergers Syndrom  til mig sammen med de øvrige få data som vist nedenfor - overhold venligst formatet, da det gør registreringen af data meget sikrere og nemmere for mig.

Jeg vil svært gerne have tilsendt alle eller flest muligt af de nedenstående data -

skriv værdien ind efter kolonét hvis du kender den

(så kan jeg høste værdierne ind i  min database med en lille fiks procedure -

hvorved jeg undgår tastefejl)

Navn:

Køn M/F:

Land:

Fødselsår:

IQ:

AQ:

EQ:

SQ:

E-mail:

Thanx a lot

from

Carl Sukkot